Historische Kring gemeente Leek e.o.

korte de inhoud van Historisch Leek januari 2020,
jaargang 34 nummer 1

De “Nietapster” schansen, door Geert Hadders

Hadders schrijft uitgebreid over de zogenaamde ‘Nietapster’ schans. Maar eigenlijk is die schans er voor wat betreft naamgeving nooit geweest. Er was in de 80-jarige oorlog wel een schans in Leek en dus moeten we ook maar praten over de Leekster schans. In de 18e eeuw was een plan om langs de Hunze en in Nietap schansen te bouwen. Die schans is er echter nooit gekomen. En de Leekster schans? De vestingwet van 1874 maakte het mogelijk om de Leekster schans op te ruimen. Hetgeen ook gebeurde, de laatste overblijfselen verdwenen toen.

Scheepvaart in het Westerkwartier

Een kort (beeld)verslag van de opening van de expositie in museum Nienoord.
De opening was een zeer originele opening: de aankomst van het skûtsje “Hinkje” in de haven van Leek. Het schip werd binnengevaren onder enthousiaste klanken van het Shantykoor Tolbert. De tentoonstelling is te zien tot ongeveer eind maart 2020.

Gevelstenen, door Marten Vinken.

Marten Vinken gaf een lezing op de Algemene Ledenvergadering van onze Kring in november 2019. Gevelstenen zijn te vinden jn aan vele oude huizen in Noord-Holland, Amsterdam en ook in de stad Groningen.
De gevelstenen die hier besproken werden, zijn veelal gerelateerd aan de scheepvaart. Het verhaal sloot naadloos aan bij de scheepvaarttentoonstelling in museum Nienoord. In dit nummer van Historisch Leek geeft Vinken een korte samenvatting van zijn gevelstenen-verhaal.

Zakenvrouw zonder scrupules, Hoe Beetke van Rasquert haar imperium uitbreidt, door Alies Pegtel

Beetke van Rasquert woonde op Nienoord en bouwde daar een imperium op. Hoe in een periode van mannenheerschappij, een vrouw veel macht krijgt. De economische macht werd geleid door  Beetke van Rasquert. Vanuit Nienoord breidde ze haar macht uit over het hele zuidelijk Westerkwartier. Over hoe zij zoveel macht kreeg, gaat dit artikel. Het enige schilderij van de rijke en machtige vrouw staat in dit artikel centraal.

Ik ben een echte steentijdman’  door Joost Eskes

Wie zich verdiept in de vroegste geschiedenis van het Westerkwartier komt zijn naam steeds weer tegen: Bernard Versloot uit Niekerk. Zijn hobby: het zoeken van stenen, duizenden en nog eens duizenden kleine en grote vondsten deed hij in al die jaren. Joost Eskes interviewt hem en vraagt hem over hoe hij aankijkt tegen de prehistorie van het Westerkwartier op basis van al die vondsten.
Een interessant interviewverslag van Joost Eskes,  dat kijk geeft op de oudste geschiedenis van onze nieuwe gemeente.

Adieu gemeente Leek; dag gemeente Westerkwartier, door Geert Hadders.

Alweer het vierde deel over  historische en landschappelijke aspecten van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze keer bespreekt de auteur  de landschappelijke indeling en bijbehorende kolonisatie van de gemeente Westerkwartier met centraal de dorpen Noordhorn en Zuidhorn.