Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte de inhoud van Historisch Leek  april 2020,
jaargang 34 nummer 2

 Erfgoed Leekster Courant op internet, door Klaas Bruinsma

Vertegenwoordigers van de historische verenigingen in Noordenveld en Historische Kring Leek, zetten zich in om de Leekster Courant gedigitaliseerd te krijgen. Dat zal zeker lukken.
In het kader hiervan, heeft Klaas Bruinsma uit Roden een artikel geschreven dat al was verschenen in “Roon”, tijdschrift van de Historische Vereniging Roden. Met toestemming van de auteur verschijnt dat artikel  nu ook  in Historisch Leek.
Bruinsma vertelt kort de historie van de Leekster Courant, “de Leekster” in de volksmond. Aan het lokale weekblad is de naam Bronsema natuurlijk gekoppeld! De krant verscheen voor het eerst in 1908 en in december 1999 rolde de laatste “Leekster” van de persen.
Verder laat Bruinsma lezen hoe een aantal mensen van historische verenigingen in Noordenveld en Leek, zich inzet om de digitalisering van de Leekster Courant te realiseren.

 

Onderwijs op Nienoord in de Tweede Wereldoorlog, door Geert Hadders

Al eerder was er een verhaal gepubliceerd over het titelonderwerp. Er is meer aan het licht gekomen de laatste tijd. Ook heeft onze bibliothecaris Albert Graansma in het huis-aan-huis-weekblad Westerkwartier geschreven naar aanleiding van een bijzondere foto over het onderwijs in WO II op de borg.
Een bijzonder verhaal over studenten die geen colleges aan de RUG mochten volgen omdat ze geen loyaliteitsverklaring wilden ondertekenen, ze wilden zich niet loyaal verklaren met de overheersers. Professor Barker organiseerde voor deze anti-Duitse studenten bijeenkomsten in Ter Apel en later langere tijd “op” Nienoord. De studenten konden nog wat illegale colleges volgen en verder werkten ze o.a. in de omgeving van het landgoed. Heel bijzondere foto’s zijn opgenomen in dit verhaal. Het verhaal past heel goed in het jaar 2020: 75-jaar bevrijding!

Hoe de Tolberter Tocht weer open raakte. door Harry Perton,

Bij de veenontginningen werden er ook veel ontwateringssloten of tochten gegraven. Vele van die tochten bestaan niet meer. Soms zijn ze nog te herkennen in het landschap en soms worden ze opnieuw open gemaakt.
Hier het verhaal van de Tolberter Tocht. De tocht liep van het noorden bijna regelrecht naar het zuiden: van het Wolddiep, de Traan naar het Leekster Hoofddiep, de Wolveschans!

Adieu gemeente Leek; dag gemeente Westerkwartier. (deel 5), door Geert Hadders

In het korte vijfde deel van “Adieu gemeente Leek…” zegt de auteur iets over de relatief korte zandrug in het Westerkwartier waarop de dorpen Zuidhorn en Noordhorn liggen. Het verhaal over het Westerkwartier is nog niet compleet. Er  volgt nog een deel 6.

De ‘aardrijkskundige’ ambtsketen, door Geert Hadders

De burgemeester van de gemeente Westerkwartier, die is ontstaan uit de gemeenten Leek, Grootegast, Zuidhorn en Marum, heeft natuurlijk ook een nieuwe ambstketen gekregen. De goudsmid Roger Veldman uit Ezinge maakte de nieuwe keten. In de keten zijn alle 41 dorpen van het Westerkwartrier in volgorde verbeeld. Een prachtig voorbeeld van toegepaste aardrijkskunde. De auteur noemt het een meesterwerk.