Historische Kring gemeente Leek e.o.

Korte de inhoud van Historisch Leek  juli/augl 2020,
jaargang 34 nummer 3

Dokter Albert Maas, door Siebrand Homan

Een dorpsarts in Leek: dokter Maas. In november 1913 kwam hij naar Leek en vestigde zich aan het Hoofddiep D888. Maas was getrouwd maar het huwelijk strandde. Hij huwde een poosje later met Trijntje Jansen. Vandaag hebben we een wereldwijde pandemie. In het begin van de vorige eeuw was er ook een vernietigende ziekte: de Spaanse griep. Maas overleed daaraan. Hij werd in Midwolde begraven. Zijn nieuwe vrouw vertrok naar de Achterhoek. Het overlijden van dokter Maas maakte veel indruk: hij was geliefd. Er werd zelfs een fonds opgericht n.a.v. zijn overlijden: “Dr. Maasfonds”, Het fonds werd ingezet voor de andere volksziekte: tbc. Kinderen konden op kosten van het fonds uitgezonden worden naar gezonde oorden.

 

Een bijzondere ontdekking, De verdwenen middeleeuwse kerk van Oostwold (Wk) blijkt veel ouder, door Wieger de Boer

Over de oorsprong van de kerk in Oostwold. In 1908 is de oude Middeleeuwse kerk van Oostwold afgebroken. Er is een nieuwe kerk gebouwd. Nu is het een woonhuis. Een huis dat alle aspecten van de nieuwe kerk heeft bewaard.

Adieu gemeente Leek; dag gemeente Westerkwartier. Deel 6: Langewold; een overveende zandrug, door Geert Hadders

Het vervolg  van het  verhaal over het Westerkwartier. Deze keer gaat het over de vervening. Veen, een belangrijk woord in het Westerkwartier. Het verhaal gaat over veenvorming, klei-op-veen en over woldvegetaties, over kolonisatie en ‘de oude zeedijk van Langewold’ en natuurlijk over gasten! Westerkwartier op zijn breedst en op zijn smalst!


Zevenhuizen in de Tweede Wereldoorlog

Op 13 april 2020, 75 jaar na de bevrijding in 1945 verscheen het boek Zevenhuizen ’40-’45. Honderdzesenzeventig rijk geïllustreerde bladzijden met verhalen over gebeurtenissen en ervaringen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt, zijn in het boek opgenomen. In Historisch Leek hebben we de inhoud van het boek gepubliceerd.

 

In memoriam Sikke Cazemier (1932-2020)

Sikke Cazemier is overleden. De laatste herinnering is dat hij zich enorm heeft ingezet voor de tentoonstelling op Nienoord over de Scheepvaart in Leek. Wat wist hij er veel van en wat heeft hij zich enorm ingezet. Natuurlijk: een oud-Leekster. Iemand die in het centrum van Leek was geboren; iemand die de Ulo in Leek heeft bezocht. Iemand die alles over de oude plaats Leek wist. Een bakkerszoon, Cazemier had een bakkersbedrijf naast de Nienoordse Kapel. De Historische Kring van Leek heeft een geweldige herinnering aan hem!