Historische Kring gemeente Leek e.o.

uit HL jaargang 34 nr 4 oktober 2020

Aan de weg van Roden naar Leek en andere tolhuisinformatie uit de buurt

De inleiding
Naar aanleiding van een Noorder Rondblik met informatie over tolhuizen in het algemeen, kwamen al snel de tolhuizen rondom Roden in beeld. Vier afzonderlijke artikelen vormen samen een aardig beeld van vervoer op tolwegen uit de tweede helft van de negentiende eeuw en daarna. Er is hier en daar wellicht van enige overlapping sprake. Ook wordt duidelijk dat er soms verschil in tijd zit met betrekking tot een relevante gebeurtenis.
Het gaat om de volgende vier ‘de
len’:

 Lees het hele artikel als PDF