Historische Kring gemeente Leek e.o.

Tolbert's kadastergrenzen, door Siebrand Homan
Historisch Leek 17-3, juni 2003


KaartTolbertNrdZdzijde1855-th.jpgTolbert is het oudste dorp in de gemeente Leek in het landschap Vredewold in het Westerkwartier. De rechtspraak werd in de middeleeuwen in deze landschappen uitgeoefend door een grietman. Bij de rechterlijke organisatie ging men uit van het karspel of kerspel. Elk kerspel was verdeeld in kluften. Een kluft was het ambtsgebied van een buurrechter die van jaar tot jaar werd verkozen uit en door de eigenerfden.
Lees meer