Historische Kring gemeente Leek e.o.

De brand van de kerk op de Dam op 8 december 2000
Historisch Leek 15-3, maart 2001

BrandKerk.jpg
Er zijn van die gebeurtenissen, die zich op minder gemakkelijk laten regisseren. "Het overkomt ons" is toch zonder meer van toepassing op de brand in de kerk op De Dam op 8 december 2000. De inhoud van het decembernummer van Historisch Leek was al klaar en lag reeds bij de drukker. Daarin kon niet meer gereageerd worden op deze historische actualiteit, die grote gevolgen heeft gehad voor het oudste pand dat het dorpscentrum van Leek rijk is. Toch kan zoiets medebepalend zijn voor de inhoud, met als gevolg dat er nu maar eens een keer "ingebroken" moet worden op de normale gang van zaken.