Historische Kring gemeente Leek e.o.

artikel van de week
Wie was. . . Cornelia Sophia Dijk-Weering 1
door Siebrand Homan
Historisch Leek 23-1, januari 2009

Cornelia.png Cornelia werd op 1 maart 1882 te Midwolde geboren als dochter van Marcus Jans Weering en Antje Wiersma. Marcus was de middelste zoon van Jan Roelfs Weering en Cornelia Egberts Brants. Laatstgenoemd echtpaar woonde te Roderwolde en verscheen op 12 januari 1830 voor notaris Lucas Jans Wichers te Leek en kocht de boerderij 'Groote Plaats' te Midwolde (thans Hoofdstraat 111). De boerderij was het 'blote' eigendom van Anna Lewe van Mattenesse, weduwe Mr. Jacob Trip. Vóór 1817 was de boerderij eigendom van Egbert Lewe, de zoon van Anna Habina Jacoba van In- en Kniphuizen (overleden) en Mr. Edzard Jacob Lewe. Vroeger behoorde 'Groote Plaats' tot Nienoord en zoals de naam al aangeeft, de boerderij was een grote gezien het aantal hectares: in 1832 circa 90 ha.

 

 CorneliaSofiaWeeringmetouders.jpgDe oudste zoon van het echtpaar Weering-Brants heette Egbert. Hij trouwde te Leek op 6 april 1848 Trientje Wolters. Het echtpaar beheerde café De Waag in Nietap. In totaal kreeg dit echtpaar acht kinderen waarvan echter slechts één (!) volwassen werd: Grietje, geboren op 17 juni 1857. Egbert overleed in 1864 en Trientje in 1867. De weeskinderen Wolter, Jantje en Grietje trokken toen in bij oom Marcus, waar twee van de drie al snel overleden. De jongste zoon van het echtpaar Weering-Brants, Willem, overleed kinderloos in 1870.


 

Cornelia Sophia Weering met
haar ouders omstreeks 1890.

Marcus huwde Antje Wiersma uit Burum te Kollum op 22 januari 1881. Zij was weduwe van Luurt Harms Gaaikema en had twee kinderen van hem die echter ook waren overleden: respectievelijk anderhalf jaar en vier maanden oud. Antje was op 3 juli 1843 geboren in Burum in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

Een korte geschiedenis van Midwolde

Midwolde is de op een na oudste plaats op de zandrug Vredewold. Zijn kerk dateert uit de 12e eeuw. Hier vestigde Wigbold van Ewsum zich om de vervening aan te pakken. Leek bestond toen nog niet en er werd dan ook gesproken van Nienoord te Midwolde.
De heren van Nienoord hebben de Midwolder kerk altijd beschouwd als de kerk van Nienoord. De geschiedenis van het dorp en zijn kerk is dan ook sterk verbonden met de geschiedenis van de heren van Nienoord, het geen duidelijk waar te nemen is in de kerk. De kerk van Midwolde is beroemd geworden door het praalgraf, gebeeldhouwd door Rombout Verhulst. Het rijksmonument is in opdracht van Anna van Ewsum gemaakt nadat haar eerste man, Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen was overleden. Later is een beeld van haar tweede echtgenoot bij het beeld geplaatst. De kerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Midwolde is een rustig, agrarisch streekdorp dat zijn eigen karakter goed bewaart.